Financieel verslag 2016

Het jaar 2016

De cijfers verschillen niet veel met de voorgaande jaren. Onze totale exploitatie beliep zich op goed 47.000,- € . Daarvan is bijna 20.000,- € door de gemeenschap opgebracht en 3.500,- € kwamen uit subsidie en dienstverlening. Dus dat gat van 24.000,- € betekent dat wij niet zelf onze broek kunnen ophouden, maar aangewezen zijn op ondersteuning, om zowel de vieringen als ook de zorg voor de kwetsbare medemens te kunnen blijven uitvoeren.

Gelukkig konden de Vrienden van de JK voor ons dat gat weer dichten, daarvoor natuurlijk onze dank aan allen die hieraan hebben bijgedragen. Bij de Vrienden wordt het steeds moeilijker om donaties binnen te halen, dus daarom wil ik u de overweging mee geven, om bij een afscheidsviering de JK en bij een nalatenschap de Vrienden van de JK te bedenken.

De toekomst

Onze pastor Hub van den Bosch is de verbindende en inspirerende factor bij de meesten spirituele en maatschappelijke activiteiten binnen en buiten de JK . Daarom is het ons aller zorg de salaris-verplichtingen tegenover hem de komende 3 jaar veilig te stellen. Met uw bijdrage, ons aller inspanning en “hulp van derden” gaat ons dat lukken. Als JK staan we voor de omzetting van Jezus woorden in daden, laten we die opdracht naar draagkracht ook in financieel opzicht waarnemen. 

Jan Lammerse
Penningmeester Stichting Jongerenkerk Venlo

ACTUEEL

Financieel verslag 2016


Lees verder ...

Nieuwe JK Jouw Kerk van september is verschenen


Lees verder ...

Samen ontbijten september 2017

zaterdag 16 september 2017
Lees verder ...

Er staan weer nieuwe overwegingen in het archief


Lees verder ...

Er zijn nieuwe publicaties in de rubriek FAIRTRADE


Lees verder ...

JONGERENKERK VENLO

Ligging Jongerenkerk Venlo

Bekijk de ligging van de Jongerenkerk Venlo met behulp van Goog...
Lees verder ...

Uw financiële ondersteuning aan de Jongerenkerk Venlo

Met het in stand ...
Lees verder ...

Diensten elke zondag om 10 uur

De Jongerenkerk Venlo verzorgt elke zondagmorgen een dienst om ...
Lees verder ...

ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling)

Alle gegevens ove...
Lees verder ...