Verkoop Jongerenkerk: onzin

Vanmorgen om 10.30 uur kreeg Hub van den Bosch telefoon van Omroep Venlo. Er was een bijeenkomst geweest op de gemeente waarbij de wethouder, blijkbaar wethouder Satijn,  heeft verteld dat de gemeente bezig is met de koop van de Jongerenkerk om daar studenten in te huisvesten en dat zij in overleg was met het bisdom en dat men de kerk wilde onttrekken aan diensten.

Hub heeft meteen doorverwezen naar het Federatie bestuur. Paul Dullaert heeft dat ontzenuwd omdat hij ook niet wist wat hij hoorde. De eigenaar van het gebouw, het Federatie bestuur, weet nergens van en geeft aan dat dit nooit ter sprake is gekomen en zeker niet in de planning zit.

Wat is er wel waar.

De gemeente Venlo heeft het Federatie Bestuur een tijdje terug benaderd omdat men dhr. van Nispen in de arm heeft genomen om met partijen, omwonenden, belanghebbende in maart in gesprek te gaan over de herinrichting van het Arsenaalgebied. Daar moet straks in 2022 een nieuwe parkeergarage komen, het gebouw van de Raad van de Arbeid wordt opgeknapt en daar komt de Universiteit van Maastricht in en men wil kijken hoe men het Arsenaalgebied meer uitstraling kan geven. De Jongerenkerk ligt in dat gebied en een van de vragen is ook of, eventueel als de Universiteit daar behoefte aan heeft, men door de week eventueel de JK zou kunnen gebruiken als collegeruimte.

Het Federatie Bestuur had naar de gemeente aangegeven dat dat eventueel mogelijk is MITS en ONDER DE GEGEVEN OMSTANDIGHEDEN dat de WERKZAAMHEDEN EN DE GEWONE GANG VAN ZAKEN VAN DE JONGERENKERK ER NIET ONDER MOCHTEN LIJDEN EN DE JONGERENKERK HAAR ACTIVITEITEN KAN DOEN. WANT UITGANGSPUNT IS: DE JONGERENKERK IS EN BLIJFT GEBRUIKER VAN DAT GEBOUW EN DAAR WIL HET FEDERATIE BESTUUR GEEN CONCESSIE AAN DOEN. DE JONGERENKERK STAAT OP DE EERSTE PLAATS.

Dat eventueel op de momenten dat de Jongerenkerk NIET gebruikt wordt door de Jongerenkerk Venlo bespreekbaar KAN zijn het voor andere doeleinden, zoals een collegeruimte voor de Universiteit, is wellicht een mogelijkheid maar dit moet besproken worden met de gebruiker.

Men vroeg, mocht dat aan de orde zijn, hoe ik (Hub red.) daar tegenaan keek. Ik heb aangegeven daar alleen een WIN,WIN situatie in te zien.

De Jongerenkerk ligt grotendeels door de week leeg, waarom zou dat niet bespreekbaar zijn mits: de Solidariteitsmaaltijd, de repetities en de vieringen, op welk moment dan ook, niet in het gedrang komen.

Ik heb ook aangegeven dat het aan het Federatie Bestuur is om dat met het bestuur van de stg. Jongerenkerk Venlo te bespreken. Ik zou wel al de voorzitster Gerrie Gijsen inlichten zodat het niet vreemd is als er een uitnodiging komt voor gesprek met het Federatie Bestuur in deze.

In maart komen voorlichtingsavonden voor ondernemers rond het Arsenaalgebied en voor omwonenden en de vraag was, zoals wel vaker dit soort vragen komen, of dat in de Jongerenkerk kon.

Mits het uitkomt en er geen activiteit is, is dat meestal geen probleem en wordt zoiets afgekaart en vastgelegd met Martien Huizinga. Deze keer is daarbij dan ook het Federatie Bestuur betrokken.

De gesprekspartner over wel of niet meenemen van de Jongerenkerk in de plannen en wat de mogelijkheden zijn, is het Federatie bestuur, maar altijd in overleg met het Stg. Bestuur van de Jongerenkerk.

Blijkbaar is er vanuit het Federatie bestuur nog geen uitnodiging verstuurd in deze, mogelijk ook omdat alles nog zeer prematuur is, men praat over 2018 als jaar om zaken te bespreken, af te wegen en partijen en overige geïnteresseerden te informeren.

Dus eigenlijk is en was er niets aan de hand behalve dat als de data zouden passen er twee avonden in maart ergens (data zijn nog niet bekend) twee maal de Jongerenkerk gebruikt wordt voor een bijeenkomst.

ACTUEEL

Nieuwe JK Jouw Kerk van maart is verschenen


Lees verder ...

Verkoop Jongerenkerk: onzin


Lees verder ...

Samen ontbijten maart 2018

zaterdag 17 maart 2018
Lees verder ...

Flyer JK


Lees verder ...

Er zijn nieuwe publicaties in de rubriek FAIRTRADE


Lees verder ...

JONGERENKERK VENLO

Ligging Jongerenkerk Venlo

Bekijk de ligging van de Jongerenkerk Venlo met behulp van Goog...
Lees verder ...

Uw financiële ondersteuning aan de Jongerenkerk Venlo

Met het in stand ...
Lees verder ...

Diensten elke zondag om 10 uur

De Jongerenkerk Venlo verzorgt elke zondagmorgen een dienst om ...
Lees verder ...

ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling)

Alle gegevens ove...
Lees verder ...