Uitnodiging 50 jaar Jonge Kerk Roermond

50 jaar Jonge Kerk Roermond

Beste mensen,

Het bestuur van de Oecumenische basisgroep Jonge Kerk Roermond heeft het genoegen u allen uit te nodigen voor een Ontmoetingsdag op zaterdag 9 november a.s. in haar Ursulakapel, Voogdijstraat 24 te Roermond.

Extra aanleiding voor deze twee jaar geleden al beloofde bijeenkomst is het heugelijk feit dat de Jonge Kerk dit jaar haar 50-jarig jubileum viert. Dat willen wij niet ongemerkt voorbij laten gaan!

Wij nodigen u uit om met ons samen te zijn rond het thema ‘Delen, geven en ontvangen’.

Een speciale commissie is aan het werk gegaan om rond dit thema een interessant programma uit te werken, waarin ‘ontmoeting’ met name in het middagdeel een centrale plek zal krijgen.

INLOOP
In de ochtend verwelkomen wij u van harte met koffie, thee en uiteraard heerlijke Limburgse vla(ai).

PROGRAMMA

ONZE UITDAGINGEN
Wij hebben een drietal sprekers uitgenodigd die ons zullen inleiden op het gebied van wat ons bezighoudt/kan houden als ‘Kleine gemeenschappen’.
• Als eerst spreker zal Paul Wennekes ons meenemen n.a.v. zijn internationale onderzoek naar diverse vormen van kleine geloofsgemeenschappen. Wat kunnen wij daarvan leren met het oog op de toekomst.
• De tweede spreker is Thomas Quartier o.s.b., monnik van de Slangenburg in Doetinchem en hoogleraar in Nijmegen. Hij gaat in op het voor onze gemeenschappen onontbeerlijke vlak van spiritualiteit.
• Tenslotte zal Juut Meijer, theologe en pastor van de Dominicusgemeente in Amsterdam ons toespreken over onze plaats als geloofsgemeenschap in de maatschappij, in onze wereld zou kunnen zijn.

ONTMOETEN
Na de lunch, die door onze mensen verzorgd zal worden, zal zoals gezegd het middagprogramma gericht zijn op de ontmoeting in onderling gesprek rond stellingen, waarbij van tafels en onderwerpen zullen wisselen. Op die wijze hopen wij de gelegenheid te bieden om zoveel mogelijk onderling contact te maken rond zaken die ons allen aangaan.

VIEREN
Dit samenzijn willen wij besluiten met een korte Vesperdienst waarna het glas geheven kan worden.
Om alles goed te kunnen voorbereiden, verzoeken wij u om vóór 1 september aan te geven hoeveel personen uit uw gemeenschap wij mogen verwachten, U kunt zich aanmelden door een email te sturen naar:

secretariaatjkroermond@gmail.com

Van harte heten wij u op die 9e november welkom.

ACTUEEL

Heilige huisjes wandeling

zaterdag 21 september
Lees verder ...

Nieuwe JK Jouw Kerk van september is verschenen


Lees verder ...

Uitnodiging 50 jaar Jonge Kerk Roermond

9 november 2019
Lees verder ...

Activiteiten overzicht 54e seizoen 2018-2019


Lees verder ...

Oproep nieuwe leden voor JK Koor


Lees verder ...

PAX vredesweek 2019

21-29 september 2019
Lees verder ...

Doe mee met de actie: opgeruimd staat netjes

zaterdag 19 oktober
Lees verder ...

Vredesvuur met Vredeskring

donderdag 26 september
Lees verder ...

JONGERENKERK VENLO

Ligging Jongerenkerk Venlo

Bekijk de ligging van de Jongerenkerk Venlo met behulp van Goog...
Lees verder ...

Uw financiële ondersteuning aan de Jongerenkerk Venlo

Met het in stand ...
Lees verder ...

Vieringen elke zondag om 10 uur

De Jongerenkerk V...
Lees verder ...

ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling)

Alle gegevens ove...
Lees verder ...