Jongerenkerk ondersteunt actie voor kinderpardon

In de viering van zondag 6 januari zijn enkele stoelen in de JK gereserveerd ter ondersteuning van deze aktie. Hub van den Bosch heeft uitgelegd waarom dit gedaan is. Wij hopen dat vele kerken dit ondersteunen en wij gaan ermee door.

Wij vinden het onaanvaardbaar dat jonge kinderen die hier al jaren wonen en eigenlijk als Nederlander zijn opgevoed het land uit moeten.

Wij zijn daarom voorstander van het
KINDERPARDON


MET EEN LEGE STOEL EEN KIND OMARMEN

Aandacht voor het kinderpardon in de kersttijd

Sinds vrijdag 26 oktober is er in Den Haag, in buurt- en kerkhuis Bethel, een doorlopende kerkdienst aan de gang. Voorgangers en kerkgangers uit heel Nederland helpen mee, ook vanuit Parkstad. Tweemaal ging al een oecumenisch samengestelde groep met pater Geert Bles als voorganger naar Bethel om samen te bidden, te zingen en de Bijbel te lezen. Zo wordt kerkasiel verleend aan de familie Tamrazyan , die al negen jaar in Nederland woont en met uitzetting wordt bedreigd. De overheid noemt de situatie in hun thuisland Armenië veilig. Maar de veiligheidssituatie is op zijn minst onduidelijk en Armenië is zeker niet voor iedereen een veilig land. Door recent onderzoek is duidelijk geworden dat voor deze familie een eventuele terugkeer naar Armenië levensgevaarlijk is. Inmiddels is een brede maatschappelijke beweging ontstaan die pleit voor verruiming van het zog. kinderpardon. Dat kan voor deze familie van levensbelang zijn. En daarom gaat men in Den Haag nog steeds door met het kerkasiel, ondanks een recente negatieve beslissing van staatssecretaris Harbers. Want men vindt het als kerk vanuit het geloof onaanvaardbaar dat deze familie zou worden uitgezet. Er is meer tijd nodig om met politici verder in gesprek te gaan. 

In tientallen Nederlandse kerken zijn in de kerstdiensten stoelen leeg gelaten. Stoelen waarop kinderspeelgoed gelegd is, als symbool voor de ruim  400 kinderen die niet in aanmerking komen voor het kinderpardon, terwijl zij in ons land geboren of opgegroeid zijn. Kinderen die hier geworteld zijn en bij ons horen. Stichting INLIA (internationaal netwerk van lokale initiatieven met asielzoekers) had kerken hiertoe opgeroepen om aandacht te vragen voor een ruimhartiger kinderpardon.

Dit teken van solidariteit heeft ook nog goede zin op de zondagen 30 december en 6 januari a.s. De Raad van Kerken Parkstad werkt hierin samen met Heerlen Mondiaal. Dit bericht wordt geplaatst op de website en verspreid via ons mailinglist-netwerk. In de kerk aan het Tempsplein te Heerlen zullen op 6 januari a.s. kabouters en speelgoeddieren in de banken zitten. Hiervan worden foto’s gemaakt, die worden opgestuurd naar INLIA.

Een ieder die dit leest, wordt van harte uitgenodigd om voorgangers in eigen parochie en gemeente op dit initiatief attent te maken en te vragen om mee te doen. Voor meer informatie: zie www.inlia.nl en www.protestantsdenhaag.nl.

Ds. Ko van de Lagemaat, voorzitter RvKParkstad (email: bloemlag@kpnmail.nl)

ACTUEEL

Nieuwe JK Jouw Kerk van maart is verschenen


Lees verder ...

Jongerenkerk ondersteunt actie voor kinderpardon


Lees verder ...

Samen ontbijten maart 2019

zaterdag 16 maart 2019
Lees verder ...

Er zijn nieuwe publicaties in de rubriek FAIRTRADE


Lees verder ...

Nieuwe serie overwegingen


Lees verder ...

Oproep nieuwe leden voor JK Koor


Lees verder ...

Vastenactie 2019 - doel en programma


Lees verder ...

Uitreiking Bronzen Sjeng aan Piet Welles

zondag 7 april 2019
Lees verder ...

Doe mee aan de schoonmaak actie

zaterdag 13 april 2019
Lees verder ...

JONGERENKERK VENLO

Ligging Jongerenkerk Venlo

Bekijk de ligging van de Jongerenkerk Venlo met behulp van Goog...
Lees verder ...

Uw financiële ondersteuning aan de Jongerenkerk Venlo

Met het in stand ...
Lees verder ...

Vieringen elke zondag om 10 uur

De Jongerenkerk V...
Lees verder ...

ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling)

Alle gegevens ove...
Lees verder ...