Zalig Nieuwjaar

We staan aan het begin van 2020.
Een heel nieuw jaar dat nog onontgonnen voor ons ligt en waarin wij aan de slag mogen gaan om het te ontginnen.

Veel zaken zullen doorgaan zoals we dat gewoon zijn te doen. Maar wellicht komen ook nieuwe uitdagingen op onze weg. Dat geldt in ons ieders persoonlijke leven maar ook voor ons als  jongerenkerkgemeenschap.

We weten niet welke voorspoed of tegenslag ons te wachten staat. De wereld staat niet stil en ontwikkelingen buitelen soms over elkaar heen. Ook in Venlo.
Soms kun je je voorbereiden op wat komen gaat, soms vinden zaken plaats die je niet voorzag en waarop je direct moet reageren. Onze gemeenschap heeft in de afgelopen 55 jaar laten zien dat zij goed kan omgaan met veranderingen, voorzien of niet voorzien.

Terugblikkend op 2019 mogen we achteraf zeggen dat er weer vele mooie momenten waren, althans dat vind ik. Momenten van vreugde en momenten van verdriet, omdat we afscheid moesten nemen van mensen uit onze gemeenschap of van mensen die een band met ons hadden.

Er waren hoopvolle momenten zoals het moment dat de bisschop op bezoek was, in de hoop dat hij er iets van zou opsteken. Maar de beleidskeuzes op het eind van 2019 door het opheffen van de Dienst Kerk en Samenleving, zoals ook de Kaïrosopleiding en de pastorale dienst waarbij voornamelijk leken werkten, deden de hoop snel verdwijnen.

Hoopvol was ook dat er in 2019 op 12 mei 7 jongelui de eerste communie hebben gedaan en dat Truus, ouders en ondergetekende ruim 8 maanden met elkaar optrokken in de hoop die zeven jongelui iets mee te kunnen geven voor de rest van hun leven.

Hoopvol was de betrokkenheid van zovele medewerkers voor en achter de schermen die tijd noch inzet schuwden om er SAMEN iets van te maken.


Op zondag 5 januari komen we bij elkaar om dat nieuwe jaar feestelijk in te luiden op onze NIEUWJAARSONTMOETING.

Ik spreek de hoop maar bovenal het vertrouwen 
uit dat we met alles wat we in 2020 zullen tegenkomen aan voor- en tegenspoed, als we op elkaar vertrouwen, ons durven laten leiden door de liefde, tot ons gekomen in dat Kind van Bethlehem, Jezus van Nazareth, er ook in 2020 SAMEN weer iets moois, iets goeds van kunnen maken voor elkaar en voor mensen die op ons als gemeenschap een beroep doen.

Zalig en gelukkig Nieuwjaar voor eenieder en alle goeds voor 2020.

Hub van den Bosch,

Pastor Jongerenkerk Venlo

ACTUEEL

Nieuwe JK Jouw Kerk van januari is verschenen


Lees verder ...

Maandelijkse meditatieve gebeden in Taizé-stijl in Venlo


Lees verder ...

Zalig Nieuwjaar

woensdag 1 januari 2020
Lees verder ...

Oproep nieuwe leden voor JK Koor


Lees verder ...

Wereld winkel bestaat 45 jaar - vrijwilligers gezocht


Lees verder ...

JONGERENKERK VENLO

Ligging Jongerenkerk Venlo

Bekijk de ligging van de Jongerenkerk Venlo met behulp van Goog...
Lees verder ...

Uw financiële ondersteuning aan de Jongerenkerk Venlo

Met het in stand ...
Lees verder ...

Vieringen elke zondag om 10 uur

De Jongerenkerk V...
Lees verder ...

ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling)

Alle gegevens ove...
Lees verder ...