Service Punt in de Jongerenkerk Venlo in Corona-tijd

We zijn bijzonder blij en verheugd dat het Oranjefonds dit initiatief met een financële bijdrage heeft gesteundBeste bezoekers en medewerkers van de Jongerenkerk Venlo,

We zitten in een bijzondere tijd. Het is ook een bizarre tijd waarin het leven en de wereld langzaam tot stilstand komen en zijn gekomen. Veel instellingen, verenigingen, instanties liggen stil of werken van thuis uit.

Een en ander betekent dat mensen die het normaal gesproken al moeilijk hebben in de knel komen. Dat geldt ook voor de dak- en thuislozen in Venlo.

Door de maatregelen die begrijpelijk voor de gezondheid van eenieder genomen zijn, liggen ook de inloophuizen zoals het Aandachtcentrum van ’t Groenewold, de opvang bij DAC en Copacabana stil.

Wellicht is het je ook opgevallen dat de wekelijkse maaltijd in de Jongerenkerk niet meer plaats vindt. Dat allemaal om verdere verspreiding en besmetting van het coronavirus te voorkomen.

Al deze maatregelen hebben ook een keerzijde. De groep dak- en thuislozen kan zo nergens meer terecht en we hebben ook geen zicht meer op deze groep. Dat baart mensen die bij deze doelgroep betrokken zijn grote zorgen. En we vinden ook dat we een zorgplicht hebben naar deze mensen.

Vorige week is daar in de keten die zorg draagt voor dak- en thuislozen over gesproken. Toen de vraag kwam van de gemeente of de Jongerenkerk bereid was om haar gebouw open te stellen voor een Service Punt hebben we daar positief op gereageerd. Denkend vanuit Leo Brueren was en is dat ook heel logisch. Leo was 60 jaar lang bekend als de kapelaan van de straat.

Het Service Punt gaat vanaf WOENSDAG 1 APRIL VAN START.

Dit is geen 1 april grap!

Het blijft actief tot de Inloophuizen en andere locaties waar dak- en thuislozen weer terecht kunnen geopend zijn. Voorlopig in iedere geval tot 1 juni 2020 waarna langer open zijn afhankelijk is van dan geldende maatregelen.

Wat houdt het Service Punt in?

  • Dagelijks van maandag tot en met zaterdag zal het Service Punt van 09.30 -13.00 uur open zijn.
  • Er komt op de parkeerplaats een douche- en toiletwagen te staan zodat de mensen zich kunnen opfrissen. ’s Avonds is deze middels hekken beschermd en afgebakend zodat men er niet bij kan i.v.m. vandalisme
  • In de Jongerenkerk kunnen mensen een kop koffie of thee drinken met inachtneming van gepaste afstand.
  • Er wordt voor gewaakt dat rond de Jongerenkerk geen HANGPLEK ontstaat en daarvoor is ook de politie op de hoogte en zal dit handhaven.
  • Dagelijks wordt rond de Jongerenkerk eventuele afval e.d. opgeruimd door vrijwilligers.
  • Regelmatig zijn mensen van de GGD aanwezig om de gezondheid te controleren van de dak- en thuislozen zodat zij geen gevaar vormen voor zich zelf en voor medemensen.

Bijzondere tijden - en dat is deze crisis - vragen soms om snel handelen en bijzondere oplossingen.

Met man en macht zal geprobeerd worden overlast te voorkomen en te beperken. We vertrouwen er daarom op, dat je begrip kunt hebben voor deze keuze van gemeente en bestuur Stichting Jongerenkerk Venlo om dit Service Punt t.b.v. deze kwetsbare medemensen in te richten.

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Hub van den Bosch (06-10720578 of jongerenkerkvenlo@hetnet.nl).  

Met vriendelijke groet,

Namens de gemeente Venlo,
Erna Faasen-Arnoldus
(beleidsambtenaar gemeente Venlo)      

en

Namens de Jongerenkerk Venlo,

Hub van den Bosch (pastor JK Venlo)

  

 

ACTUEEL

Nieuwe JK Jouw Kerk van juli / augustus is verschenen

juli / augustus 2020
Lees verder ...

Maandelijkse meditatieve gebeden in Taizé-stijl in Venlo


Lees verder ...

Wereld winkel bestaat 45 jaar - vrijwilligers gezocht


Lees verder ...

Met het oog op Venlo: steunpunt daklozen in Jongerenkerk Venlo

donderdag 30 april 2020
Lees verder ...

Service Punt in de Jongerenkerk Venlo in Corona-tijd

30 maart 2020
Lees verder ...

PROTOCOL rond het vieren in de Jongerenkerk Venlo

5 juli 2020
Lees verder ...

Vanaf 5 juli weer samen vieren in de JK

5 juli 2020
Lees verder ...

JK Venlo 55 jaar - terugblik door Harry Notenboom

5 juli 2020
Lees verder ...

JONGERENKERK VENLO

Ligging Jongerenkerk Venlo

Bekijk de ligging van de Jongerenkerk Venlo met behulp van Goog...
Lees verder ...

Uw financiële ondersteuning aan de Jongerenkerk Venlo

Met het in stand ...
Lees verder ...

Vieringen elke zondag om 10 uur

De Jongerenkerk V...
Lees verder ...

ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling)

Alle gegevens ove...
Lees verder ...