PROTOCOL rond het vieren in de Jongerenkerk Venlo

Beste bezoekers en medewerkers van de Jongerenkerk Venlo.

De tijden zijn veranderd en daar hebben we mee van doen: leuk of niet.
Daarom hebben we een aantal zaken op papier gezet waar EENIEDER zich aan te
houden heeft met als doel: te voorkomen dat we elkaar besmetten.
Wij verzoeken jullie onderstaande regels in acht te nemen en aanwijzingen op te
volgen die gegeven worden op de zondagochtenden. We rekenen op ieders
medewerking.

Wat zijn de basisregels
• Bij (lichte) verkoudheidsklachten thuis blijven.
• Als een huisgenoot (of gezinslid) van de deelnemer of vrijwilliger  verkoudheidsklachten met koorts en of benauwdheid heeft, dan blijft de deelnemer thuis.
• Houd 1,5 meter afstand

• Groet elkaar zonder aan te raken.
• Niezen en hoesten in je elleboog.
• Gebruik papieren zakdoekjes.

• Je houdt je aan alle aanwijzingen die je ontvangt qua looprichtingen, het bewegen in de ruimte zowel BINNEN als BUITEN het gebouw.
TOILETGEBRUIK: BELEID IS: je gaat bij voorkeur NIET naar het toilet in de Jongerenkerk Venlo. Moet je onverhoopt toch dan: ontsmetten deurklink, wc-bril en handen VOOR en NA gebruik toilet.
• Het is toegestaan om met een mondkapje naar de Jongerenkerk te komen.

VERVOER BEZOEKERS JONGERENKERK VENLO
De RIVM-maatregelen volgend is het niet toegestaan om mensen niet behorend
bij jouw gezin te vervoeren in jouw auto omdat in de meeste auto's de 1,5 meter
niet gewaarborgd is.
Daarom is de afspraak gemaakt binnen Bestuur en Pastoraal Team dat wij ter
bescherming van uzelf en de chauffeur GEEN mensen meer ophalen en terug naar huis brengen. We rekenen op jullie begrip!


BIJ BINNENKOMEN
Bij binnenkomst ontsmet je je handen met de aanwezige ontsmettingsgel en je
naam wordt genoteerd of aangekruist.
Je blijft niet hangen of staan in het Voorportaal maar je loopt naar de ruimte waar we vieren om als je wilt EEN INTENTIELICHTJE aan te steken en plaats te nemen op een stoel.

HET VIEREN
• De vieringen zullen tot nader order GEBEDSDIENSTEN zijn: geen vieringen van
breken en delen, geen eucharistievieringen.
• Alle handelingen gebeuren door VOORGANGER EN ASSISTENT EN LECTOR
• Er worden TIJDENS DE DIENST GEEN lichtjes ontstoken DAT DOEN WE VOOR
DE DIENST (zie hierboven), er is GEEN vredeswens zoals gebruikelijk, er
worden GEEN matzes of hosties gebruikt.
• Er wordt NIET gecollecteerd tijdens de diensten. Bij de uitgang bij de glazen
deur en bij de achteruitgang staat een collecteschaal.
Je collectegeld kun je ook overmaken naar Stg. Jongerenkerk Venlo
rekeningnummer: NL12ABNA0414143299
BELANGRIJK: heb je een bijzondere intentie voor een bepaalde zondag dan dient die UITERLIJK ZATERDAGAVOND gemeld te zijn via
jongerenkerkvenlo@hetnet.nl

Verlaten van de Jongerenkerk na de viering of na het koffie drinken
• DE UITGANG is NIET daar waar je binnen bent gekomen maar AAN DE
ACHTERZIJDE OP HET PODIUM, de nooduitgang.
• ALLEEN die mensen met een rollator, rolstoel of die slecht ter been zijn en
voor wie de trapjes bij de nooduitgang dus bezwaarlijk zijn, mogen door de
ingang ook naar buiten.

HET KOFFIE DRINKEN
• De koffie en/of thee wordt voor je ingeschonken in bekertjes en je krijgt melk
en suiker aangereikt.
• Bij het wachten op koffie en thee hou je 1,5 METER afstand.
• In het Voorportaal ga je na ontvangst zitten aan tafel om zo opstopping en
blokkering van doorloop te voorkomen. Er is in het Voorportaal plaats voor
maximaal 16 personen.
• In de kerkruimte zal ook koffie en thee worden aangereikt bij de glazen deur
bij de wand waar de kruisweg hangt.


Bestuur Jongerenkerk Venlo / Pastoraal Team

ACTUEEL

Inspirerende en bemoedigende gedachte week 46

donderdag 19 november 2020
Lees verder ...

Video van de gebedsdienst zondag 1 november

zondag 1 november 2020
Lees verder ...

Nieuwe JK Jouw Kerk van november is verschenen

november 2020
Lees verder ...

PROTOCOL rond het vieren in de Jongerenkerk Venlo

5 juli 2020
Lees verder ...

Inspirerende en bemoedigende gedachte week 45

11 november 2020
Lees verder ...

Geen vieringen in de JK t/m zondag 13 december

november/december 2020
Lees verder ...

Video van de gebedsdienst zondag 8 november

zondag 8 november
Lees verder ...

Video van de gebedsdienst zondag 15 november

zondag 15 november
Lees verder ...

Video opname van de gebedsdienst zondag 22 november

zondag 22 november
Lees verder ...

JONGERENKERK VENLO

Ligging Jongerenkerk Venlo

Bekijk de ligging van de Jongerenkerk Venlo met behulp van Goog...
Lees verder ...

Uw financiële ondersteuning aan de Jongerenkerk Venlo

Met het in stand ...
Lees verder ...

Vieringen elke zondag om 10 uur

De Jongerenkerk V...
Lees verder ...